• Đổi trả sản phẩm

1. Điều kiện đổi hàng:
- Đổi hàng trong vòng 7 ngày kèm theo hóa đơn mua hàng.
- Sản phẩm phải còn nguyên vẹn chưa sử dụng.
- Khách hàng được đổi sang sản phẩm khác nhưng giá trị phải bằng hoặc cao hơn sản phẩm ban đầu.
- Chỉ đổi hàng một lần duy nhất cho mỗi hóa đơn.
- Không được đổi hàng cho những mặc hàng sale và khuyến mãi.

2.Cách thức đổi hàng :
- Khách hàng có thể đổi hàng trực tiếp tại các cửa hàng .
- Khách hàng online muốn đổi hàng xin vui lòng liên hệ với nhân viên Hotline: 0942.958.091